BANG GIAO ĐIỂN LỆ | Phim Bộ Trung Quốc Mới Hay Nhất Thuyết Minh 2020

Đánh giá phim:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Xem phim:Tập 1Tập 2Tập 3Tập 4Tập 5Tập 6Tập 7Tập 8Tập 9Tập 10Tập 11Tập 12Tập 13Tập 14Tập 15Tập 16Tập 17Tập 18Tập 19Tập 20Tập 21Tập 22Tập 23Tập 24Tập 25Tập 26Tập 27Tập 28Tập 29Tập 30Tập 31Tập 32Tập 33Tập 34Tập 35Tập 36Tập 37Tập 38Tập 39Tập 40

Sharing is caring!

Phim Bộ Trung Quốc Thuyết Minh Mới Nhất 2020 – BANG GIAO ĐIỂN LỆ

Chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản bắt đầu từ 7 tháng 7 năm 1937 khi quân Thiên hoàng tiến chiếm Bắc Trung Hoa, khởi đầu từ Sự kiện Lư Câu Kiều và kết thúc khi Nhật đầu hàng quân Đồng Minh ngày 9 tháng 9 năm 1945 vào cuối cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939–1945). Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất ở châu Á thế kỷ 20]. Sử sách Trung Quốc và Đài Loan gọi tên cuộc chiến là Chiến tranh kháng Nhật, giải phóng nhân dân hoặc Kháng chiến chống Nhật, cứu quốc.